tossia2112

28 tekstów – auto­rem jest tos­sia2112.

Ko­mu za dnia twarzy nie schodzi uśmiech , 
Te­mu łzy nie dają przes­pać no­cy . 

myśl
zebrała 18 fiszek • 13 października 2012, 11:46

Porzuć nadzieję na lep­sze jut­ro ,
gdyż wczo­raj nie dało ci dos­ta­tecznie w kość . 

myśl • 8 lipca 2012, 15:52

Gdy myślisz , że coś już jest pew­ne
zaz­wyczaj "człowiek " mu­si to 
spiep­rzyć ... 

myśl • 18 czerwca 2012, 14:59

bezsilność .

Miłość
nie da­ne jest mi ją mieć
Porządnie
nie da­je mi za­pom­nieć
Chęć
za dużo wy­maga
Uczu­cie
to zaz­wyczaj zniewaga
Sny
męczą okrutnie
Marze­nia
wra­cają powtórnie
To co nie było da­ne zaw­sze zos­ta­wia za [...] — czytaj całość

wiersz • 17 czerwca 2012, 16:02

Naj­lep­sze wspom­nienia ma­my ze spon­ta­nicznych ak­cji , te zap­la­nowa­ne zaz­wyczaj kończą się klęską ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 czerwca 2012, 16:55

Naj­trud­niej­szy wybór gdy mu­sisz wy­bierać po­między osobą którą kochasz a swoimi przy­jaciółmi ... 

myśl • 13 czerwca 2012, 16:11

Nie żałuj nicze­go , 
każda chwi­la to og­romny dar , który dał nam los by wy­korzys­tać go jak naj­le­piej . 

myśl • 15 maja 2012, 17:09

Otoczo­na krzy­kiem , słyszę tyl­ko szept ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 maja 2012, 14:38

Nasze , życie jest jak nić na kołow­rotku , 
kiedyś mu­si siem skończyć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lutego 2012, 17:02

Przeszłości nie zmienisz , przyszłości nie poz­nasz ...
Więc dbaj by te­raźniej­szość była wspa­niała . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 stycznia 2012, 19:12
tossia2112

Nasze życie jest jak nić na kołowrotku , kiedyś musi siem skończyć ...

Zeszyty
  • piękne  – ta­kie które tra­fiają do mo­jego ser­ca

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tossia2112

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność